W dniu 24.04.2016 r. Zjazd Gminy PSL powołał nowy Zarząd w Igołomi - Wawrzeńczycach, który ukonstytuował się składzie:

1. Andrzej Gurda Prezes
2. Józef Rysak Wiceprezes
3. Stanisława Wilkosz Wiceprezes
4. Władysław Kusiński Skarbnik
5. Monika Kluch Sekretarz
6. Witold Więk Członek
7. Jan Dzięga Członek
8. Józef Kopeć Członek
9. Stefan Boligłowa Członek
10. Stanisław Kościej Członek

Skład Gminnej Komisji Rewizyjnej:

1. Kazimierz Kazanecki Przewodniczący
2. Mirosława Dziża Wiceprzewodniczący
3. Bogusław Wojtacha Członek


Zarząd Gminny PSL w Igołomi-Wawrzeńczycach wybrany na Zjeździe w dniu 22.04.2012r. pracuje w składzie:

1. Andrzej Gurda - Prezes
2. Józef Rysak - Wiceprezes
3. Stanisław Wilkosz - Wiceprezes
4. Witold Więk - Sekretarz
5. Władysław Kusiński - Skarbnik
6. Wacław Flesiński - Członek
7. Edward Kasprzyk - Członek
8. Maria Wójcik - Członek
9. Jan Dzięga - Członek
10. Bogdan Niemiec - członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Jan Marchewka - Przewodniczący
2. Jacenty Waszkiewicz - Członek
3. Bogusław Wojtacha - Członek